Niedziela 23.09.2018

liczba odwiedzin: 386313

Polityka prywatności

Naszym celem jest należyte poinformowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.
1.      Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
1)     Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
2.      Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
1)     Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach realizuje  swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.
3.      Dane Administratora Danych Osobowych
1)     Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach, z siedzibą: Żabiny 26, 13-220 Rybno, zwana dalej „Administratorem”.
4.      Inspektor Ochrony Danych
1)     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  iod.rybno@rodowsamorzadach.pl. IOD udzieli Pani/Panu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5.      Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
1)     W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu www.spzabiny.edupage.org  możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:
a.      wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną www.spzabiny.edupage.org. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
6.      Cookies
1)     W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.spzabiny.edupage.org  stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.spzabiny.edupage.org. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2)     Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a.      dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b.      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c.      utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d.      dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3)     W ramach serwisu internetowego www.spzabiny.edupage.org  możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a.      niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b.      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c.      pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d.      "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e.      "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4)     W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookiem w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika  i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
5)     Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.spzabiny.edupage.org  z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
6)     Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.spzabiny.edupage.org, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
7.      Prawo wycofania zgody
1)     Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.
2)     Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy :
a.      wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: szkolzabiny@tlen.pl lub
b.      wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod.rybno@rodowsamorzadach.pl.
3)     Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
8.      Wymóg podania danych osobowych
1)     Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego
z Administratorem Danych.
9.      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
1)     Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
10.   Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
1)     Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11.   Okres przetwarzania danych osobowych
1)     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2)     W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
12.   Uprawnienia podmiotów danych
1)     Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:
a.      dostępu do swoich danych osobowych;
b.      sprostowania danych osobowych;
c.      usunięcia danych osobowych;
d.      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e.      sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f.       przenoszenia danych osobowych.
2)     Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3)     Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4)     Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
a.      istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
b.      istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5)     Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
6)     Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:
a.      wysłanie maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: szkolazabiny@tlen.pl  lub
b.      wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres iod.rybno@rodowsamorzadach.pl
13.   Prawo do wniesienia skargi
1)     Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14.   Postanowienia końcowe
1)     W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2)     Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Rok szkolny:

Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach

 • Zakończenie roku szkolnego 2017/18
  22.06.2018

  22 czerwca 2018r. o godzinie 9:15 rozpoczął się uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego 2017/18. Zgodnie z ceremoniałem szkoły wprowadzono sztandar, przewodniczący samorządów klasowych zameldowały gotowość klas do uroczystości a następnie wszyscy pięknie zaśpiewali hymn państwowy i hymn szkoły. Uczniów, rodziców i pracowników szkoły powitała pani dyrektor – Ewa Kopańska. W swoim przemówieniu stwierdziła, że był to trudny rok, szczególnie dla nauczycieli i uczniów klasy VII, co wynikało z wprowadzania reformy oświaty. Dla nauczycieli był to czas wytężonej pracy związanej ze zmianą niemal całej dokumentacji szkolnej i realizacją zadań wynikających z realizacją planu pracy, a siódmoklasiści zetknęli się z nowymi przedmiotami, nowymi nauczycielami i bardzo obszernym materiałem nauczania. Dodała, że udało się pokonać wszystkie trudności i szczęśliwie dobrnąć do końca roku szkolnego.

 • Dziękujemy chętnym rodzicom i rodzeństwu dzieci z grupy 0”A” i 0”B” za włączenie się w akcję "Rodzice czytają, dzieci słuchają”. 
  W myśl akcji czytanie dziecku:

  http://www.zspjanowice.bestwina.pl/image/kocham_czytac.jpg- uczy języka i myślenia
  - buduje więź emocjonalną
  - ćwiczy pamięć i koncentrację
  - poszerza wiedzę i ułatwia naukę
  - wspiera rozwój psychiczny
  - rozwija wyobraźnię
  - pomaga osiągnąć sukces w życiu.
  Dlatego zachęcamy wszystkich rodziców do codziennego, systematycznego czytania swoim pociechom przynajmniej 20 minut dziennie, a zaprocentuje to pozytywnie na przyszłość naszych dzieci, bo "czytanie - to mądra rzecz!".

 • Turniej wiedzy o prawach dziecka
  21.06.2018

  21 czerwca 2018r. uczniowie klas IV-VII naszej szkoły uczestniczyli w Szkolnym turnieju wiedzy o prawach dziecka, który przygotowała Pani Ewa Kopańska. W konkursie wzięło udział 6 drużyn: z klasy IV jeden zespół w składzie: Maja Osmańska, Daniel Zawadzki, Julia Rucińska,  z klasy V 2 zespoły: Oliwia Chmielińska, Kacper Ługowski, Krystian Domeracki oraz Eliza Wierzchołowska, Nikola Węgrzynowska, Zuzanna Sokołowska, z klasy VI 2 drużyny: Sylwia Kliniewska, Julia Podowska oraz Wiktor Łukaszewski, Joachim Grosz, Paweł Górski, klasę VII reprezentował zespół złożony z Rafała Świontkowskiego, Krystiana Osmańskiego i Jakuba Wierzbickiego. Uczestnicy turnieju wykonali 3 zadania pisemne, dotyczące oceny sytuacji, w których doszło do naruszenia praw dziecka i rozróżnienia praw dziecka od praw dorosłych, następnie odpowiadali na pytania związane z Konwencją o prawach, znajomością i rozumieniem praw dzieci. W trakcie konkursu uczniowie uczyli się piosenki o prawach dziecka w wykonaniu zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych. Poziom rywalizacji był wyrównany. I miejsce zajęła drużyna klasy V w składzie: Eliza Wierzchołowska, Nikola Węgrzynowska, Zuzanna Sokołowska, II miejsce drużyna klasy IV, złożona z:  Mai Osmańskiej, Daniela Zawadzkiego, Julii Rucińskiej, III miejsce przypadło zespołowi klasy VI w skład, którego wchodzili: Wiktor Łukaszewski, Joachim Grosz, Paweł Górski. Gratulujemy!

 • Zakończenie I etapu edukacji przez uczniów klasy III
  21.06.2018

  21 czerwca 2018r. odbyła się uroczystość zakończenia I etapu edukacji przez uczniów klasy III. Uczestniczyli w niej rodzice, nauczyciele i uczniowie klas 0-III. Zebranych powitała pani dyrektor – Ewa Kopańska. W swoim przemówieniu opowiedziała, jak ważną rolę w życiu dzieci odgrywa szkoła, która jest nie tylko miejscem edukacji, ale też miejscem, w którym często po raz pierwszy dzieci mają szansę doświadczyć przyjaźni, poznać kogoś, kto chroni przed przykrymi zdarzeniami lub pomaga je przetrwać. Pani dyrektor powiedziała, że przyjacielem może być kolega z klasy, szkoły, ale też rodzice i nauczyciele. Wyraziła nadzieję, że przez pierwsze lata nauki w szkole uczniowie zyskali takich przyjaciół i wśród rówieśników i wśród dorosłych, także wśród pań które uczyły ich przez pierwsze lata edukacji. Życzyła uczniom, aby w klasach IV-VIII rozwinęli swoje różne talenty, zauważając, że chłopcy lubią sport, zabawy ruchowe, dziewczęta zachwycają talentem aktorskim, recytatorskim, plastycznym.  Wyraziła przekonanie, że trzecioklasiści osiągną wiele sukcesów i w następnych latach będzie równie dużo nagród za różne osiągnięcia jak w tym roku.

 • Szkolny konkurs wiedzy olimpijskiej

  Główne założenia dydaktyczno – wychowawcze i przebieg konkursu

  W dniu 21 czerwca 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Olimpijskiej. Konkurs zorganizowano w formie Quizu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej ukazującej ceremoniał, symbolikę Igrzysk i postacie polskich mistrzów olimpijskich. Do konkursu przystąpiły cztery trzyosobowe zespoły złożone z uczniów klas IV – VII. Konkurs został poprzedzony krótkim filmem w którym polska olimpijka, lekkoatletka, Joanna Jóźwik dzieli się swoimi osobistymi przeżyciami w ramach kampanii „Podążaj za marzeniami, bez względu na wszystko”. Głównymi celami konkursu było promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu i olimpizmu, a w szczególności tradycji polskiego ruchu olimpijskiego, upowszechnianie wiedzy historycznej o osiągnięciach i rekordach polskich olimpijczyków – głównie mistrzów olimpijskich, rozbudzanie kulturalnych zachowań w odbiorze widowisk sportowych – kibicujemy fair play, wskazywanie wychowankom autorytetów godnych do naśladowania na arenie sportowej, ale także poza nią, w życiu codziennym, kształtowanie postaw patriotycznych i zdrowotnych, inspirowanie innych nauczycieli do wprowadzania tematyki olimpijskiej do szkolnych programów wychowawczych, wdrażanie uczniów do poznania, przestrzegania i poszanowania zasady „fair play” czystej gry w sporcie i w życiu codziennym.

 • Bezpieczne wakacje

  W dniu 21 czerwca 2018r. odwiedził nas Pan policjant z Posterunku Policji w Rybnie- dzielnicowy asp.szt. Dariusz Karbowski, który przypomniał o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji oraz rozdał uczniom ulotki zawierające cenne informacje w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą".

 • Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas I-III

   20 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas I - III. W konkursie uczestniczyły 3 drużyny z klas: I, II i III. Celem konkursu było świadome posługiwanie się językiem ojczystym w piśmie,  kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych oraz sprawdzenie, w jakim stopniu uczniowie potrafią je zastosować.

  Wyniki konkursu:

  I miejsce – drużyna kl. III w składzie: Oliwia Tułodziecka, Oskar Plewa, Zuzanna Nadolska, Paulina Orzeł

 • Projekt edukacyjny: Polska i jej droga do niepodległości
  20.06.2018

  W ramach działań związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości wszystkie klasy realizowały projekt „Polska i jej droga do niepodległości”, w ramach którego uczniowie zbierali informacje na temat różnych zagadnień związanych z walką o niepodległość i okolicznościami odzyskania przez Polskę niepodległości, a klasy młodsze na temat ojczyzny. Następnie klasy wykonały plakaty na poniższe tematy:

  klasy 0-III Moja ojczyzna – Polska (symbole narodowe i ich symbolika, stolica Polski, miejsca pamięci narodowej, ważne zabytki Polski itp.)

 • Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych
  20.06.2018

  20 czerwca 2018r. odbył się w naszej szkole Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych, zorganizowany w ramach działań związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczenie dzieci pieśni patriotycznych jest ważnym elementem wychowania, formą kształtowania postaw obywatelskich, uczenia historii poprzez muzykę.  Każda klasa przygotowała i zaprezentowała jedną pieśń. Uczniowie zaśpiewali m.in. pieśni: „My, Pierwsza Brygada”, „Przybyli ułani pod okienko”, "Rozkwitały paki białych róż” , „Wszystko co nasze Polsce oddamy”, „Płynie Wisła, płynie”.

 • Wolontariusze z Olsztyna w naszej szkole

  19 czerwca 2018 roku gościliśmy w naszej szkole wolontariuszy z Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

  Agnieszka, Iza, Weronika i Stefan (który pochodzi z Ukrainy) to imiona naszych wolontariuszy, którzy wraz ze swoja opiekunką p. Anią opowiadali nam - czym jest wolontariat; jakie są formalne aspekty i rodzaje wolontariatu;  co daje i zabiera wolontariat; co skłoniło ich, że zostali wolontariuszami i jakie działania, akcje podejmują na rzecz drugiego człowieka. Była to cenna lekcja wymiany doświadczeń oraz przełamania barier swoich lęków i słabości.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach
  Żabiny 26, 13-220 Rybno
 • (+23) 696-76-11
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Justyna Wyrzykowska, adres e-mail: iod@gminarybno.pl

Galeria zdjęć