Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach
Strona główna
Kółko artystyczno-teatralne I-III | Kółko artystyczno-teatralne IV-VI | Kółko plastyczno-techniczne I-III | Kółko dziennikarskie | SKS | Kółko sportowe I-III | Wykaz zajęć pozalekcyjnych |

Po lekcjach

Kółko sportowe I-III

KÓŁKO SPORTOWE

Kółko sportowe powstało w roku szkolnym 2002/2003. Opiekunami kółka były: Teresa Wierzbowska i  Grażyna Potorska. Od roku 2004 funkcję opiekuna pełni Grażyna Potorska. Uczęszczają na nie uczniowie klas I-III  - 23 osoby . Kółko sportowe  zajmuje się motywowaniem do osiągania lepszych wyników oraz rozbudzaniem zainteresowań aktywnością ruchową uczniów. Zajęcia odbywają  się w czwartki od 12.25 do 13.10.

                                                                                                       
                                                                                               Opiekun: Grażyna Potorska