Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach
Strona główna

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

PRZYJACIELE SZKOŁY

Dyrektor szkoły podczas choinki noworocznej złożyła podziękowania dla osób, które wspierały naszą szkołę w różnych działaniach w 2015 roku, m.in:
- dla Państwa Agaty i Łukasza Plewa - za przekazanie na rzecz szkoły pustaków do remontu klatki schodowej,
- dla Państwa Bożeny i Grzegorza Rozentalskich - za zorganizowanie dofinansowanie wyjazdu uczniów do kina z okazji Dnia Dziecka,
- dla Pana Marcina Sobczaka oraz Pana Roberta Wadeckiego - za oprawę muzyczną na festynie z okazji Dnia Patrona Szkoły,
- dla Pani Sylwii Michalskiej - za oprawę muzyczną choinki noworocznej 2016
- dla Pana Tadeusza Śmigielskiego - za remont klatki schodowej oraz wykonywanie różnych napraw i prac konserwatorskich w szkole.
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach - za organizowanie zajęć z zakresu zagadnień przeciwpożarowych oraz działań z okazji Dnia Dziecka,
- dla Pana Marka Gęsika - za naprawę mebli w oddziale przedszkolnym,
- dla Pana Romana Rybickiego - za wykonywanie napraw elektrycznych w szkole,
- dla Pani Krystyny Szymankowskiej - za zorganizowanie akcji pozyskania pieniędzy na wycieczkę uczniów klasy VI poprzez wykonywanie prac remontowych przy pałacu w Myślętach i kolędowania oraz za inicjatywę udziału szkoły w akcji MEN "Książka naszych marzeń" - nagranie filmiku na konkurs MEN,
- Pani Wiesławy Bastek - za ozdoby z papieru jako fanty na festyn rodzinny,
- Pani Jolanty Rososińskiej i Pana Jerzego Rucińskiego - za przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z uczniami,
- dla rodziców wchodzących w skład trójek klasowych w roku szkolnym 2014/2015 - za aktywny udział w życiu szkoły, współorganizację imprez szkolnych, w szczególności Święta Żaby oraz festynu z okazji Dnia Patrona Szkoły,
- dla rodziców wchodzących w skład trójek klasowych w roku szkolnym 2015/2016 - za aktywny udział w życiu szkoły, współorganizację imprez szkolnych oraz za organizację zabawy wiejskiej, dzięki której pozyskano środki na zakup komputerów do pracowni.

FERIE ZIMOWE

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się 25 stycznia. Był to bardzo miły czas, spędzony w aktywny sposób. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia taneczne, sportowe i kulinarne. Uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach integrujących, które sprawiły im wiele radości.

Dużą ilość energii uczniowie zużywali na zajęciach sportowych pod  bacznym okiem opiekunów. W ramach tych zajęć poznawali i doskonalili techniki gier zespołowych, podejmowali zmagania podczas wielu konkursów sprawnościowych, a także trenowaliśmy swój umysł przy grach planszowych.

Szanowni Państwo!

Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach, działając w uzgodnieniu z Radą Rodziców zawarł porozumienie z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym”, na mocy którego 75 % wpłat 1 % odpisu od podatku przekazane będzie naszej szkole.

W miniony piątek (22.01) do oddziału przedszkolnego zawitała pani Marzena Gontarz - mama Zosi, która przeczytała dzieciom baśń Hansa Christiana Andersena pt." Dzielny ołowiany żołnierzyk". Serdecznie dziękujemy.

CHOINKA

W piątek, 22 stycznia w naszej szkole odbyła się szkolna choinka. Na imprezę przybyli zaproszeni goście, których powitała dyrektor szkoły – Ewa Kopańska: sekretarz gminy Rybno – Pani Jolanta Jendrycka, radny gminy Rybno – Grzegorz Rozentalski, rada sołecka oraz sołtys wsi Żabiny – Jolanta Kozłowska, sołtys Gralewa Stacji – Izabela Józefko, sołtys Tuczek – Elżbieta Nazar, radna wsi Rapaty i Gralewa Stacji – Marzanna Borkowska, radny wsi Tuczki – Waldemar Reszka, sołtys Rapat – Ryszard Radzanowski, strażacy OSP Żabiny, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i inni członkowie rodzin uczniów oraz mieszkańcy Żabin, Tuczek, Prus, Gralewa i Rapat.

FERIE

DZIEŃ BABCCI I DZIADKA

"Dzisiaj mamy Święto Dziadków i na sali wielki ruch.
Odwiedzili nas Dziadkowie, my śpiewamy tak jak z nut"
Ten dziecięcy wierszyk idealnie oddaje atmosferę uroczystości, która odbyła się 18 stycznia 2016 r. w naszej szkole. Mali artyści, uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-III, wierszem i piosenką dziękowali swoim babciom i dziadkom za miłość i troskę, jaką obdarzają swoje wnuki. Po występie artystycznym babcie i dziadkowie uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym we współpracy z rodzicami dzieci.

Łącząc temat czytelnictwa ze zbliżającym się Dniem Babci, w piątek (15.01) oddział przedszkolny odwiedziła Pani Bogumiła Grosz. Na co dzień Pani Bogusia uczy w naszej szkole języka polskiego, prywatnie jest babcią Piotrusia - wychowanka oddziału przedszkolnego. Pani Grosz przeczytała dzieciom bajkę o syrence i o chorym misiu. Serdecznie dziękujemy!

Dnia 08.01.2016 odwiedziła nas Pani Iwona Mądzelewska - mama Karoliny. Dzieci oddziału przedszkolnego przypomniały sobie najpiękniejsze bajki i baśnie, w tym m.in. "Kopciuszka" i "Czerwonego Kapturka" Serdecznie dziękujemy!

05.01.2016

Gratulacje dla Aleksandry Gontarz za zajęcia I miejsca w klasowym konkursie z języka angielskiego pt. "English word".

photo

Wtorek 09.02.2016

Ilość odwiedzin: 271483